0

iStock ขยายการให้บริการในเอเชียพร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ภาษาไทย

สามารถค้นหาด้วยวลีภาษาไทยต่าง ๆ อย่าง ‘ชาไทย’, ‘ดอกบัว’ และ ‘กรุงเทพมหานคร’ ได้แล้ว หลังจากที่รายการคำศัพท์ของ iStock ได้รับการแปลให้เห็นภาษาท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ กรุงเทพฯ, วันที่ สิบ​แปด [...]